उच्च दबाब ठीक पानी धुंध आगो नियन्त्रण गर्न, आगो दमन र आगो शान्त पार्न को प्रभाव, शीतलता र इन्सुलेशन विकिरणको तीन प्रभाव अन्तर्गत गर्न सक्नुहुन्छ। पारम्परिक पानीको स्प्रे, मध्यम र कम दबावको धुवाँ, ग्यास, एयरोसोल, सुख्खा पाउडर, फोम र बुझाउने अन्य साधनहरू प्रतिस्थापन गर्न यो सबैभन्दा प्रभावकारी प्रविधि हो।