रैखिक ताप डिटेक्टरहरू कठोर वातावरणमा प्रयोग गर्न सकिन्छ। प्रणालीसँग बलियो अनुकूलता र उच्च अन्त्य प्रदर्शनको विशेषताहरू छन्। यो औद्योगिक र व्यावसायिक परियोजनाहरु मा व्यापक प्रयोग गरीएको छ।