माइक्रोसेन्सवायर एनालॉग रैखिक हीट डिटेक्टर - एनएमएस २००१, चार कोरको साथ उच्च प्रदर्शन र राम्रो अनुकूलता सहित, व्यापक रूपमा उद्योग साइट, व्यावसायिक साइट र अन्य अत्यधिक तातो खतरनाक साइटमा प्रयोग गरिन्छ।